2023_Wody_Polskie

 

 

 

Postanowienie o potrzebie

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

kliknij tutaj

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

kliknij tutaj

NAZWA

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących na rzece

w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240

Program kształtowania zasobów wodnych

 

WNIOSKODAWCA:

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

KIP

Karta informacyjna przedsięwzięcia  kliknij tutaj

Uzupełnienie kliknij tutaj

pełne wersje dokumentów wraz z mapami dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

Może Ciebie zainteresować