Artykuły

/

Archiwum - przetargi rok 2014

29.11.2022

  Przetragi inwestycyjne: Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych kliknij tutaj Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze czytaj całość Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015 - zawiadomienie o wyborze oferty Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim (drugi przetarg) czytaj całość Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim - unieważniony - czytaj całość Przebudowa dróg na terenie gminy Siedliszcze kliknij tutaj Budowa oświetlenia ulicy Lubelskiej w Siedliszczu czytaj całość Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze kliknij tutaj Przebudowa drogi w m. Chojno Nowe Pierwsze kliknij tutaj Modernizacja drogi w m. Chojeniec kliknij tutaj Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30.12.2014r. (118, Bezek) (publ.30.12.2014) - Czytaj całość Wykaz na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze: 827/4, 827/5) (publ. 22.12.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek) (publ. 26.11.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 10.10.2014r. (Siedliszcze) (publ.10.10.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek) (publ. 15.09.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 08.09.2014r. (publ.08.09.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 08.09.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 05.08.2014r. (publ.08.08.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Dobromyśl) (publ. 06.08.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 21.07.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 02.07.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 16.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dobromyśl) (publ. 16.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 09.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 26.05.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 09.05.2014r. - (publ.09.05.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 28.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Lechówka) (publ. 07.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 07.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie grutnów (gm. Siedliszcze) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (maszt w Anusinie) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Krowica, Wojciechów, Chojno Nowe Drugie, Brzeziny) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (maszt w Anusinie) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (gm. Siedliszcze) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 14.02.2014 r. (publ. 14.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Targowica) (publ.20.01.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Krowica, Wojciechów, Chojno Nowe Drugie, Brzeziny) (publ.20.01.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Nowe I, Siedliszcze, Lipówki) (publ.13.01.2014) - Czytaj całość II Przetarg na sprzedaż nieruchomości - LOKALE MIESZKALNE (publ.13.01.2014) - Czytaj całość

Czytaj dalej
/

Archiwum - przetargi rok 2013

29.11.2022

  Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.12.2013r (publ. 23.12.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Lokal w Maryninie (publ.30.09.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Brzeziny, Chojno Nowe I, Siedliszcze, Lipówki)(publ.25.11.2013) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ.21.11.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Majdan Zahorodyński (publ.30.09.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - SIEDLISZCZE (publ.16.09.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 30.08.2013r. - LOKALE MIESZKALNE (publ.30.08.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30.08.2013r. - LECHÓWKA (publ.30.08.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - LECHÓWKA (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - LOKALE MIESZKALNE (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia - LIPÓWKI (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - LOKALE MIESZKALNE (publ. 12.06.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia - gm. Siedliszcze (publ.12.06.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 08.03.2013r. (publ. 15.03.2013r.) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu12.02.2013r. - Zbiornik w Majdanie Zah. (publ. 13.02.2013r.) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ.04.02.2013) - Czytaj całość II Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości: "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ.10.01.2013) - Czytaj całość Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2016r. czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego kliknij tutaj Remont budynku Urzędu Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Udzielenie Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu w kwocie 1.610.000,00 zł na okres 8 lat czytaj całość Docieplenie budynku Urzędu Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze - wybór najkorzystniejszej oferty (publ. 31.05.2013) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze kliknij tutaj Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bezku czytaj całość Dostawa 2000 szt. pojemników na śmieci SM-110 czytaj całość Budowa boisk wielofunkcyjnych w Bezku czytaj całość Przebudowa rynku w Siedliszczu czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty "Dostawa materiału do naprawy dróg gminnych" czytaj całość Modernizacja drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze czytaj całość  

Czytaj dalej
/

Archiwum - przetargi rok 2012

29.11.2022

  Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych czytaj dalej Odśnieżanie dróg gminnych - zawiadomienie o wyborze oferty czytaj dalej Remont drogi gminnej Nr 104558L w m. Chojeniec czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 czytaj całość Remont drogi gminnej nr 1095L w m. Kamionka czytaj całość Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 533 000,00 zł na okres 7 lat. czytaj całość Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze czytaj całość Informacja o odbytych przetargach w dniu 15.05.2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 04.12.2012r. "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ. 05.12.2012r.) - więcej Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości: "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ.02.11.2012) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.10.2012r. ("Ośrodek Zdrowia" w Siedliszczu) - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości: "Ośrodek Zdrowia" w Siedliszczu (publ.20.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim (publ. 17.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - mieszkania socjalne (publ. 17.09.2012) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 31.08.2012r. (Dz. nr 238/2, 333/1, 1708/22) (publ. 07.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ.06.08.2012) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości; dz. nr 238/2, 1708/22 w Siedliszczu oraz dz. nr 333/1 w Chojeńcu Kolonii (publ.31.07.2012) - Czytaj całość Informacje o wynikach II przetargu odbytego w dniu 13.07.2012r. (Dz. nr 1704/3, 1704/4, 1127/24) (publ. 20.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: „Ośrodek Zdrowia w Siedliszczu” (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 12/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 11/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 10/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 9/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 8/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 7/2012 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości - maszt w Anusinie - 6/2012 - Czytaj całość Unieważnienie przetargu na dzierżawę placu - 5/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 4/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 3/2012 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Anusin 2/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1/2012 - Czytaj całość

Czytaj dalej
/

Archiwum - przetargi rok 2009

29.11.2022

  Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa sieci wodociągowej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa stacji wodociągowej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Utworzenie połaczenia drogi krajowej i drogi powiatowej - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu jako mieszkanie socjalne - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu jako mieszkanie socjalne - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na ponowną dzierżawę nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości - Mogilnica Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży #08/09 Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Wola Korybutowa I Czytaj całość Przetarg II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #05/09 Czytaj całość Odwołanie przetargu na sprzedaz nieruchomości - Bezek Kolonia Czytaj całość Ogłoszenie - odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 03/09 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #03/09 Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - budowa drogi w m. Chojno Nowe #11/09- Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - przebudowa świetlicy wiejskiej #10/09- Czytaj całość Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dróg Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej #09/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - przydomowe oczyszczalnie ścieków Czytaj całość Ogłoszenie o zam. publ. - modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze #07/09 Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków #06/09 Czytaj całość Ogłoszenie - zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków #05/09 Czytaj całość Ogłoszenie - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliszczu #04/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyb. oferty - modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Siedliszcze Czytaj całość Ogłoszenie - modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze #2/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj całość Ogłoszenie - budowa wodociągu w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka #1/09 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #26/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #25/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #24/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #23/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #22/08 Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czytaj całość Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr... Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #21/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #20/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #19/08 Czytaj całość Budowa kanalizacji sanitarnej ...Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #18/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #16/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #15/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #10/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #11/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #12/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #13/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #14/08 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty:GT 340/3/08 "Zaprojektowanie i wybudowanie 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ..." Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty:GT 340/1/08 „Dokończenie budowy kompleksu boisk ...” Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty: GT 340/4/08 „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych..." Czytaj całość Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czytaj całość Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.. Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czytaj całość Adaptacja części obiektu w dworze w Siedliszczu. Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1/08 Czytaj całość „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych ...” #2 Czytaj całość Unieważnienie postępowania.. Czytaj całość „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych ...” Czytaj całość (unieważniono) II Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego... Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #9/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #8/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #7/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #6/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #5/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #4/07 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Mogilnica... Czytaj całość.. Spółdzielnia Usług Rolniczych - oferta sprzedaży... Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty- „Naprawa nawierzchni dróg.." Czytaj całość.. Przetarg nieograniczony - Adaptacja budynku na mieszkania... Czytaj całość.. Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego... Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - "Zakup paliwa.." Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych.. Czytaj całość Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/07 Czytaj całość Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości #2/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1/li07 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup paliwa do pojazdów.. Czytaj całość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.. „Naprawa nawierzchni dróg ..." Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie 79 szt. przydomowych oczyszczani ścieków... Czytaj całość.. Zamówienie publiczne na zakup paliwa do pojazdów... Czytaj całość.. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze. Czytaj całość.. Zaprojektowanie i wybudowanie 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków... Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - "Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych..." Czytaj całość. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych (etap I - Budowa kortu tenisowego) Czytaj całość.. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj całość... Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj całość... Zakup autobusu do przewozu osób Czytaj całość... Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #4 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #5 Czytaj całość Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego Czytaj całość... Ogłoszenie o wyborze oferty Czytaj całość.. Zakup samochodu asenizacyjnego i urządzenia... Czytaj całość... Zawiadomienie o wyborze oferty (Wykonanie nawierzchni asfalt. na drodze gminnej w m. Chojeniec Czytaj całość... Budowa drogi gminnej w m. Marynin, etap II - wykonanie nawierzchni asfaltowej. Czytaj całość...

Czytaj dalej
/

Archiwum - przetargi rok 2010

29.11.2022

Przetargi na nieruchomości: Informacja o wynikach przetargu - działki nr 778/8 i 36 - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 26 - Czytaj całość Ogłoszenie o wynikach przetargu - działka nr 53/19 - Czytaj całość Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych do ponownej dzierżawy - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Chojeńcu - Czytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 376/4 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Przetargi inwestycyjne: Remont drogi gminnej w m. Kulik - Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa oleju opałowego w sezonie 2010/2011 - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Modernizacja drogi gminnej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa Domu Kultury- Czytaj całośćCzytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 1708/8 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Czytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 1708/11 - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Czytaj całość Ogłoszenie o zamówieniu - Wsparcie Społeczeństwa Informacyjnego i zwiększenie dostępności E-usług - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Zakup paliw - Czytaj całość

Czytaj dalej
/

Archiwum - przetargi rok 2011

09.08.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 17/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 16/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 14/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 13/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomiości 12/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11/2011 - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) 10/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 8/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 7/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 6/2001 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 3/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 2/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu 1/2011 - Czytaj całość Modernizacja drogi gminnej w m. Bezek Kolonia czytaj całość Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - odśnieżanie dróg gminnych 2011/2012 czytaj całość Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Inwestycja realizowana w ramach projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze w miejscowościach Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze czytaj całość Remont drogi gminnej nr 104570L polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej czytaj całość Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Usługi naprawy dróg gminnnych czytaj całość Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze czytaj całość Remont drogi gminnej Nr 104571L w m. Kulik Czytaj całość Remont drogi gminnej Nr 104597L w m. Jankowice, Adolfin Czytaj całość Remont świetlicy w Nowym Chojnie II Czytaj całość

Czytaj dalej
/

Archiwum przetargi

09.08.2022

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009         Pozostałe treści archiwalne można uzyskać po kontakcie z administratorem.

Czytaj dalej
/

Zapytanie ofertowe - renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym

07.03.2024

  Siedliszcze dnia, 07 marca 2024 r. ZO.1.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).\ Zamawiający: Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Siedliszczu ul. Kościelna 122-130 Siedliszcze I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym w Siedliszczu. Zabytek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga Zakres prac: Demontaż nadstawy, Demontaż misy wewnętrznej chrzcielnicy, Zabezpieczenie i transport chrzcielnicy do miejsca wykonywania prac, Dekompozycja zdobień, Usuwanie wierzchnich powłok lakierniczych przy wykorzystaniu środków chemicznych oraz obróbki termicznej ze wszystkich elementów chrzcielnicy, Wykonanie innych niezbędnych prac w dalszym procesie restauracji i renowacji, Naprawa uszkodzonych elementów chrzcielnicy, Uzupełnienie brakujących elementów, elementy powinny zostać wykonane za pomocą metody repusowania, odlewu lub poprzez obróbkę skrawaniem, Kontrola połączeń gwintowanych i ewentualna ich naprawa, Wykonanie złocenia całości chrzcielnicy 24 karatowym złotem, Prace polerskie oraz usuwanie pozostałości po pracach polerskich, Zabezpieczenie całości chrzcielnicy przed korozją, Lakierowanie chrzcielnicy bezbarwnym lakierem zabezpieczającym przez patynowaniem, Transport odrestaurowanej chrzcielnicy do kościoła parafialnego, Montaż chrzcielnicy w kościele parafialnym, Inne prace niezbędne do rzetelnego wykonania prac restauratorskich i renowacyjnych, Uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków na wykonanie prac restauratorskich, renowacyjnych, Ze względu na brak specjalistycznej wiedzy Zamawiającego odnośnie wykonywania prac restauratorskich i renowacyjnych konieczna jest wizja terenowa w celu rzetelnego i prawidłowego oszacowania oferty. II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Do 30 września 2024 r. III. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz przedstawi Zamawiającemu referencje na wykonanie minimum 3 prac restauratorskich lub renowacyjnych zabytków. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym oraz złożone referencje wraz z ofertą. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100%Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria Parafialna ul. Kościelna 1, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 08 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: OfertaPrace restauratorskie chrzcielnicyNie otwierać przed dniem 08 kwietnia 2024 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 08 kwietnia 2024 r. godz. 10:05, Kancelaria parafialna. VI. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Dudek Maciejtel. 82 569 21 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Załączniki: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - zał. nr 1 (PDF) Formularz ofertowy - zał. nr 1 (wersja edytowalna) Karta ewidencyjna zabytku ruchomego Zdjęcia

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować