RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

2023_droga

02.01.2023

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi”,  które jest dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.     26.01.2023 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 19.01.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 19.01.2023 r. - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj 18.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania 3 kliknij tutaj 17.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania 2 kliknij tutaj 16.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania kliknij tutaj    UWAGA zmiana terminu składania ofert nowy termin składania ofert: 19 stycznia 2023 r. godz. 12:00 Siedliszcze, 3 stycznia 2023 r.   Przebudowa drogi powiatowej nr 1809Lwraz z przyległymi drogami gminnymi     Ogłoszenie o przetargu - wersja jednolita: kliknij tutaj     Ogłoszenie o przetargu - wersja pierwotna kliknij tutaj Ogłoszenie o przetargu - zmiana ogłoszenia kliknij tutaj Ogłoszenie o przetargu - zmiana ogłoszenia 2 kliknij tutaj   Termin składania ofert: do 18 stycznia 2023 r. godz. 10:00   do 19 stycznia 2023 r. godz. 12:00 Miejsce składania ofert:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea565d74-8a87-11ed-b4ea-f64d350121d2       Dokumentacja techniczna: Program Funkcjonalno-Użytkowy kliknij tutaj Założenia do stałej organizacji ruchu kliknij tutaj Część informacyjna kliknij tutaj Geologia kliknij tutaj w celu pobrania plików należy zapisać je na dysku     Formularze przetargowe: kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP  Identyfikator postępowania BZP:   ocds-148610-ea565d74-8a87-11ed-b4ea-f64d350121d2 Nr ogłoszenia BZP 2023/BZP 00005075/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP 28.12.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj          

Czytaj dalej

2022_paliwa

27.12.2022

4.01.2023 r. - Infomacja o wyborze ofert kliknij tutaj 3.01.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 29.12.2022 r. - Odpowiedzi na pytania kliknij tutaj Siedliszcze, 27 grudnia 2022 r.   Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Termin składania ofert: do 3 stycznia 2022 r. do godz. 14:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/   Pliki do pobrania: SWZ wraz z załącznikami kliknij tutaj     Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP       28.12.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

2022_Winda

13.12.2022

  Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane w ramach wniosku DSG/0469, złożonego w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt.„Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz z budżetu gminy Siedliszcze.   26.01.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 29.12.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 15 grudnia 2022 r. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowejo urządzenie dźwigowe – winda i pochylnia dla osób niepełnosprawnych   Ogłoszenie o przetargu: kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 29 grudnia 2022 r. godz. 10:00   Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/       Dokumentacja techniczna: kliknij tutaj Przedmiar robót:  kliknij tutaj Formularze przetargowe: kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP  Mini Portal ID identyfikator postępowania: f49f7d97-476f-4880-bf99-f8a1d562f809 Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00497794/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP 28.12.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

2022_Instalcje_PV

24.11.2022

  Instalacje PV

Czytaj dalej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21.11.2022

Dostępny samorząd - granty

Czytaj dalej

2022_Kulik_OOS

02.11.2022

zwp_1 zpwd_1 zowd 1 decyzja 1 RDOŚ 1 Sanepid 1 Wody Polskie 1     zwp_2 zpwd_2 zowd 2 decyzja 2 RDOŚ 2 Sanepid 2 Wody Polskie 2

Czytaj dalej

2022_PW

21.09.2022

  17.10.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj     17.10.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj         Uwaga: Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert: Nowy termin: do 17 października 2022 r. do godz. 10:00 Siedliszcze, 22 września 2022 r.   Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowych     Ogłoszenie o przetargu: kliknij tutaj Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 kliknij tutaj Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 11 października 2022 r. godz. 10:00   do 17 października 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/      Uwaga: W dniu 12.10.2022 Zamawiający zamieszcza: 1. Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj 2. Skorygowany przedmiar robót sanitarnych kliknij tutaj 3. Skorygowane rysunki kliknij tutaj     W dniu 04.10.2022 Zamawiający zamieszcza: 1. Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj 2. Skorygowany przedmiar robót sanitarnych kliknij tutaj 3. Skorygowany przedmiar robót ogólnobudowlanych kliknij tutaj 4. Plik projektu w wersji dwg kliknij tutaj   Pliki zamieszczone powyżej służą przygotowaniu oferty !         Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Przedmiary robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj Uwaga: W dniu 04.10.2022 oraz 12.10.2022 zamieszczone zostały powyżej skorygowane pliki przedmiarów branży sanitarnej i ogólnobudowlanej, które są obowiązuące.     Dokumentacja całego budynku (w tym elementy wykonane w poprzednich etapach): Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj 3. Instalacje sanitarne: kliknij tutaj 4. Instalacje elektryczne: kliknij tutaj       STWiOR  kliknij tutaj   Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP    Mini Portal ID identyfikator postępowania: 9fefca04-ccb1-4ab3-a6a1-ade08646a547 Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00253079/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   14.10.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Aktualizacja Dożynki 2022

18.08.2022

Podczas dożynek gminno – parafialnych odbędzie się losowanie nagród. W celu wzięcia udziału w losowaniu trzeba wypełnić krótką ankietę dostępną podczas dożynek i wrzucić ją do urny przed godz. 18:00.

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować