Artykuły

/

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

19.07.2022

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Czytaj dalej
/

2022_okna

27.06.2022

  12.07.2022 Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 11.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 30.06.2022 Odpowiedzi na pytania nr 2 kliknij tutaj 30.06.2022 Odpowiedzi na pytania nr 1  kliknij tutaj     Siedliszcze, 27 czerwca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien)   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj Ogłosznie o zmianie ogłoszenia kliknij tutaj Termin składania ofert: 11 lipca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj        Mini Portal ID identyfikator postępowania: f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00224997/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP aj     07.07.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2022_okna_2

27.06.2022

 28.07.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  27.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 13 lipca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien - drugi przetarg)     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: 27 lipca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze) Opis techniczny stolarki okiennej: Stolarka okienna - PVCUmax ≤ 0,90 W/m2K, profile PCV z szybami zespolonymi (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000), okna zapewniające szczelność i możliwość rozszczelnienia, wyposażone w nawiewniki, wymagany współczynnik infiltracji powietrza stolarki powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3 (mxhx do Pa2/3), stolarka okienna wraz z nawiewnikami o izolacyjności akustycznej co najmniej RA2 -30 dB z podwyższeniem parametru dla okien narożnych na zwiększane oddziaływanie akustyczne. Podziały powierzchni okien zgodnie z rysunkami elewacji.W oknach EI 60 współczynnik Uw – wykonawca oferuje najniższy możliwy do uzyskania.Okna o szerokości 1500 mm i większej - podział okien musi być zachowany zgodnie z zestawieniem, z uwagi na konieczność zachowania spójności z istniejącą stolarką. Dla tych okien Zamawiający odstępuje od ustalenia współczynnika izolacyjności akustycznej – dopuszcza zmianę sposobu otwierania na uchylne z możliwością technicznego otwarcia okien do umycia.Dla okien EI 60 - należy przyjąć R Stolarka okienna – aluminium EI60Umax ≤ 0,90 W/m2K, profile aluminiowe trzykomorowe malowane proszkowo z szybami zespolonymi (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000), okna z możliwością serwisowego otwierania, stolarka okienna co najmniej RA2 -30 dB z podwyższeniem parametru dla okien narożnych na zwiększane oddziaływanie akustyczne. Podziały powierzchni okien zgodnie z rysunkami elewacji. Inne wymagania:Współczynnik G mniejszy lub równy 0,4.Kolor parapetów: jednolite, odcienie szarości, stonowane.Kolor okien: biały obustronnie   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj        Mini Portal ID identyfikator postępowania: f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00253079/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP     13.07.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2022_elewacje

27.06.2022

 10.08.2022 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  10.08.2022 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 27 lipca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (elewacje)     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)     Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd MIejski w Siedliszczu)   Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP     Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj      Uwaga: w dniu 4 sierpnia 2022 r. skorygowano przedmiar obecnie zamieszczny jest obowiązujący do złożenia oferty Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj        Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj        Mini Portal ID identyfikator postępowania: f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00253079/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP     09.08.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 2

23.06.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Informacja o finansowaniu zadania   Siedliszcze, dnia 23 czerwca 2022 r.   Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (II przetarg)   Ogłoszenie o zamówieniu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 1 lipca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    Pliki do pobrania: SWZ wraz załącznikami kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2022_Baszta_2

23.06.2022

  07.07.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 07.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 23 czerwca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta 2)   Ogłoszenie o przetargu   kliknij tutaj Termin składania ofert: 7 lipca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj     23.06.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki

10.06.2022

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Informacja o finansowaniu zamówienia   Siedliszcze, dnia 10 czerwca 2022 r.   Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych   Ogłoszenie o zamówieniu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 20 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    Pliki do pobrania: SWZ wraz załącznikami kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2022_Przebudowa_baszta

09.06.2022

  23.06.2022 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania kliknij tutaj 23.06.2022 r. Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 9 czerwca 2021 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta)   Ogłoszenie o przetargu   kliknij tutaj Termin składania ofert: 23 czerwca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: wersja pdf:  kliknij tutaj wersja edytowalna (pola do wpisania):  kliknij tutaj     Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót kliknij tutaj     20.06.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować