RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

2022_wod_PŁ

09.08.2022

  10.11.2022 - Infomacja o wyborze oferty - kliknij tutaj      25.10.2022 - Infomacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj     21.09.2022 - Odpowiedzi na złożone pytania 1 - kliknij tutaj   04.10.2022 - Odpowiedzi na złożone pytania 2 - kliknij tutaj       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze”,  które jest dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.    Siedliszcze, 16 września 2022 r.   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 2022-10-25 do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę   Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym     Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej: pobierz pliki:  kliknij tutaj przedmiary robót: kliknij tutaj Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP  Mini Portal ID identyfikator postępowania: 64dc77c6-9ac0-417b-acec-56bdf80a59e3 Nr ogłoszenia 2022/S 179-503821 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj           16.09.2022 Informacja  o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj  

Czytaj dalej

2022_olej

05.08.2022

  16.08.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  12.08.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj Siedliszcze, 5 sierpnia 2022 r.    Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: 2022-08-12 godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/   Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)   Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP      Mini Portal ID identyfikator postępowania: 22f2feff-bb1a-40e6-a4da-cad9affcef35 Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00294369/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP       05.08.2022 Informacja  o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

19.07.2022

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Czytaj dalej

2022_okna

27.06.2022

  12.07.2022 Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 11.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 30.06.2022 Odpowiedzi na pytania nr 2 kliknij tutaj 30.06.2022 Odpowiedzi na pytania nr 1  kliknij tutaj     Siedliszcze, 27 czerwca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien)   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj Ogłosznie o zmianie ogłoszenia kliknij tutaj Termin składania ofert: 11 lipca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj        Mini Portal ID identyfikator postępowania: f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00224997/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP aj     07.07.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

2022_okna_2

27.06.2022

 28.07.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  27.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 13 lipca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien - drugi przetarg)     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: 27 lipca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze) Opis techniczny stolarki okiennej: Stolarka okienna - PVCUmax ≤ 0,90 W/m2K, profile PCV z szybami zespolonymi (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000), okna zapewniające szczelność i możliwość rozszczelnienia, wyposażone w nawiewniki, wymagany współczynnik infiltracji powietrza stolarki powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3 (mxhx do Pa2/3), stolarka okienna wraz z nawiewnikami o izolacyjności akustycznej co najmniej RA2 -30 dB z podwyższeniem parametru dla okien narożnych na zwiększane oddziaływanie akustyczne. Podziały powierzchni okien zgodnie z rysunkami elewacji.W oknach EI 60 współczynnik Uw – wykonawca oferuje najniższy możliwy do uzyskania.Okna o szerokości 1500 mm i większej - podział okien musi być zachowany zgodnie z zestawieniem, z uwagi na konieczność zachowania spójności z istniejącą stolarką. Dla tych okien Zamawiający odstępuje od ustalenia współczynnika izolacyjności akustycznej – dopuszcza zmianę sposobu otwierania na uchylne z możliwością technicznego otwarcia okien do umycia.Dla okien EI 60 - należy przyjąć R Stolarka okienna – aluminium EI60Umax ≤ 0,90 W/m2K, profile aluminiowe trzykomorowe malowane proszkowo z szybami zespolonymi (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000), okna z możliwością serwisowego otwierania, stolarka okienna co najmniej RA2 -30 dB z podwyższeniem parametru dla okien narożnych na zwiększane oddziaływanie akustyczne. Podziały powierzchni okien zgodnie z rysunkami elewacji. Inne wymagania:Współczynnik G mniejszy lub równy 0,4.Kolor parapetów: jednolite, odcienie szarości, stonowane.Kolor okien: biały obustronnie   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj        Mini Portal ID identyfikator postępowania: f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00253079/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP     13.07.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

2022_elewacje

27.06.2022

 10.08.2022 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  10.08.2022 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 27 lipca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (elewacje)     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)     Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd MIejski w Siedliszczu)   Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP     Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj      Uwaga: w dniu 4 sierpnia 2022 r. skorygowano przedmiar obecnie zamieszczny jest obowiązujący do złożenia oferty Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj        Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj        Mini Portal ID identyfikator postępowania: f00323db-71ca-4758-be2d-8287aa0f1f2b Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00253079/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP     09.08.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 2

23.06.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Informacja o finansowaniu zadania   Siedliszcze, dnia 23 czerwca 2022 r.   Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (II przetarg)   Ogłoszenie o zamówieniu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 1 lipca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    Pliki do pobrania: SWZ wraz załącznikami kliknij tutaj

Czytaj dalej

2022_Baszta_2

23.06.2022

  07.07.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 07.07.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 23 czerwca 2022 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta 2)   Ogłoszenie o przetargu   kliknij tutaj Termin składania ofert: 7 lipca 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Dokumentacja całego budynku: Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj     Przedmiar robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj     23.06.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować