Artykuły

/

2022_Instalcje_PV

24.11.2022

  Instalacje PV

Czytaj dalej
/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21.11.2022

Dostępny samorząd - granty

Czytaj dalej
/

2022_Kulik_OOS

02.11.2022

zwp_1 zpwd_1 zowd 1 decyzja 1 RDOŚ 1 Sanepid 1 Wody Polskie 1     zwp_2 zpwd_2 zowd 2 decyzja 2 RDOŚ 2 Sanepid 2 Wody Polskie 2

Czytaj dalej
/

2022_PW

21.09.2022

  17.10.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj     17.10.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj         Uwaga: Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert: Nowy termin: do 17 października 2022 r. do godz. 10:00 Siedliszcze, 22 września 2022 r.   Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowych     Ogłoszenie o przetargu: kliknij tutaj Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 kliknij tutaj Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 11 października 2022 r. godz. 10:00   do 17 października 2022 r. godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/      Uwaga: W dniu 12.10.2022 Zamawiający zamieszcza: 1. Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj 2. Skorygowany przedmiar robót sanitarnych kliknij tutaj 3. Skorygowane rysunki kliknij tutaj     W dniu 04.10.2022 Zamawiający zamieszcza: 1. Odpowiedzi na złożone pytania kliknij tutaj 2. Skorygowany przedmiar robót sanitarnych kliknij tutaj 3. Skorygowany przedmiar robót ogólnobudowlanych kliknij tutaj 4. Plik projektu w wersji dwg kliknij tutaj   Pliki zamieszczone powyżej służą przygotowaniu oferty !         Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym   Zakres robót bieżącego etapu kliknij tutaj   Przedmiary robót do wykonania w tym etapie kliknij tutaj Uwaga: W dniu 04.10.2022 oraz 12.10.2022 zamieszczone zostały powyżej skorygowane pliki przedmiarów branży sanitarnej i ogólnobudowlanej, które są obowiązuące.     Dokumentacja całego budynku (w tym elementy wykonane w poprzednich etapach): Projekt budowlany: kliknij tutaj Projekt wykonawczy: 1. Architektura: kliknij tutaj 2. Konstrukcja: kliknij tutaj 3. Instalacje sanitarne: kliknij tutaj 4. Instalacje elektryczne: kliknij tutaj       STWiOR  kliknij tutaj   Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP    Mini Portal ID identyfikator postępowania: 9fefca04-ccb1-4ab3-a6a1-ade08646a547 Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00253079/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   14.10.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

Aktualizacja Dożynki 2022

18.08.2022

Podczas dożynek gminno – parafialnych odbędzie się losowanie nagród. W celu wzięcia udziału w losowaniu trzeba wypełnić krótką ankietę dostępną podczas dożynek i wrzucić ją do urny przed godz. 18:00.

Czytaj dalej
/

2022_wod_PŁ

09.08.2022

  10.11.2022 - Infomacja o wyborze oferty - kliknij tutaj      25.10.2022 - Infomacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj     21.09.2022 - Odpowiedzi na złożone pytania 1 - kliknij tutaj   04.10.2022 - Odpowiedzi na złożone pytania 2 - kliknij tutaj       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze”,  które jest dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.    Siedliszcze, 16 września 2022 r.   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 2022-10-25 do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę   Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym     Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej: pobierz pliki:  kliknij tutaj przedmiary robót: kliknij tutaj Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP  Mini Portal ID identyfikator postępowania: 64dc77c6-9ac0-417b-acec-56bdf80a59e3 Nr ogłoszenia 2022/S 179-503821 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj           16.09.2022 Informacja  o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj  

Czytaj dalej
/

2022_olej

05.08.2022

  16.08.2022 Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj  12.08.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj Siedliszcze, 5 sierpnia 2022 r.    Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: 2022-08-12 godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/   Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj (w plikach w formacie docx można wypełniać formularze)   Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP      Mini Portal ID identyfikator postępowania: 22f2feff-bb1a-40e6-a4da-cad9affcef35 Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00294369/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP       05.08.2022 Informacja  o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2023_olej

05.08.2022

  19.09.2023 Informacja o wyborze oferty kliknij  tutaj 15.09.2023 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 7 września 2023 r.    Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert: 15 września 2023 r. do godz. 14:00   Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza [pdf] lub [word podpisanego po zapisaniu jako pdf] zamieszczonego poniżej lub na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ad9ac73c-4d48-11ee-a60c-9ec5599dddc1       Dokumentacja przetargowa: pobierz pliki:  kliknij tutaj   Uwaga: zalecane jest przy komunikacji aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do oferty w formie edytowalnej Word uwaga: zamieszczone formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym         07.09.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj    

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować