RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

2022_UO

17.02.2022

  Siedliszcze, 17 lutego 2022 r.   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze, Brzeziny, Wola Korybutowa – Kolonia i Majdan Zahorodyński do opiniowania i uzgodnień     Tekst uchwały kliknij tutaj Uzasadnienie do projektu uchwały kliknij tutaj Załączniki graficzne kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj     Adres ePUAP: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP    

Czytaj dalej

2022_W_d_P_W

17.02.2022

  Siedliszcze, 4 kwietnia 2022 r.   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze, Brzeziny, Wola Korybutowa – Kolonia i Majdan Zahorodyński wyłożenie do publicznego wglądu     Tekst projektu uchwały kliknij tutaj Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj Załączniki graficzne kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj       Adres ePUAP: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP   Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Czytaj dalej

2022_aseniz

02.02.2022

    24.03.2022 r. Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj     18.03.2022 r. Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 9 marca 2022 r.   Dostawa samochodu asenizacyjnego    Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Termin składania ofert: do 18 marca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Pliki do pobrania: SWZ kliknij tutaj           14.03.2022 r.  Pytania i odpowiedzi do SWZ   kliknij tutaj   16.03.2022 r.  Pytania i odpowiedzi do SWZ   kliknij tutaj   16.03.2022 r.  Pytanie i odpowiedź do SWZ   kliknij tutaj      17.03.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Studium_2022

21.01.2022

Siedliszcze, 21 stycznia 2022 r. GT.6721.ST.OU.2021     ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XX/164/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze udostępniam do uzgodnień i opiniowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze.                         Uzgodnienie/zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, winno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i przesłane na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, lub elektronicznej, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres skrytki ePUAP: /gminasiedliszcze/skrytka    Pliki do opiniowania / uzgodnienia   Uwarunkowania tekst  - kliknij tutaj Kierunki tekst - kliknij tutaj Uwarunkowania rysunek - kliknij tutaj Kierunki rysunek - kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko - kliknij tutaj      

Czytaj dalej

PWP

19.01.2022

    Protokół wykonania przyłącza - wzór      kliknij tutaj      

Czytaj dalej

Aktualny stan powietrza w Siedliszczu

18.01.2022

Szczegółowe informacje na temat stanu powietrza w naszym mieście: Niestety twoja przegladarka nie obsluguje ramek

Czytaj dalej

2022_wod-kan

18.01.2022

       03.02.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   16.02.2022 Informacja z wyborze oferty kliknij tutaj   04.03.2022 Informacja o ponowym wyborze oferty kliknij tutaj Inwestycja realizowana w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze nr wniosku o dofinansowanie: 01/2021/8465/PolskiLad   Siedliszcze, 20 stycznia 2022 r.   Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Zmiana ogłoszenia  kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 3 lutego 2022 r. do godz.10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wadium: 20.000,- zł       Pliki do pobrania:   Specyfikacja Warunków Zamówienia  kliknij tutaj   Dokumentacja techniczna kliknij tutaj   26.01.2022 Odpowiedź na pytanie 1 kliknij tutaj 26.01.2022 Odpowiedź na pytanie 2 kliknij tutaj 27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 3 kliknij tutaj 27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 4 kliknij tutaj 27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 5 kliknij tutaj  27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 6 kliknij tutaj  27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 7 kliknij tutaj  27.01.2022 Odpowiedź na pytanie 8 kliknij tutaj  01.02.2022 Odpowiedź na pytanie 9 kliknij tutaj   Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej kliknij tutaj                                 02.02.2022 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

2021_OOŚ

22.12.2021

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj   2. Ekofizjografia kliknij tutaj    

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować